Κατασκευές & Ανακαινίσεις Αθανάσιος Τριαντάφυλλος
 • 211 11 95 501
 • info@astriantafillos.gr
 • Αγ. Γλυκερίας 1, Γαλάτσι, ΤΚ 11147

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Πριν την κατασκευή οποιουδήποτε έργου που σχετίζεται με την ανέγερση κατοικιών ή άλλου τύπου κτιρίων, αλλά και με τη δημιουργία γραφείων και άλλων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πραγματοποίηση της σχετικής αρχιτεκτονικής μελέτης.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Τι περιλαμβάνει

Η αρχιτεκτονική μελέτη κάθε έργου αφορά στην αποτύπωση της μορφής της κατασκευής στο χώρο. Τα σχέδια των αρχιτεκτονικών μελετών είναι απαραίτητα, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική άδεια και να ξεκινήσουν οι εργασίες οικοδόμησης. 

Η αρχιτεκτονική μελέτη καλύπτει τις εξής γενικές κατηγορίες:

 • Τεχνική περιγραφή
 • Σχέδια
 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Κατόψεις, όψεις, τομές (οι τελευταίες απεικονίζουν το ιδεατό στερεό, τα ύψη των ορόφων, τις στάθμες από υψομετρική αφετηρία, το ύψος σε σχέση με το συντελεστή δόμησης, το συνολικό ύψος κτίσματος)

 

Ειδικότερα, μια αρχιτεκτονική μελέτη, ανά περίπτωση, περιλαμβάνει τα εξής:

 • Περίγραμμα οικοπέδου (εμβαδόν, διαστάσεις, πλευρές).
 • Σύνολο απαραίτητων στοιχείων για υπολογισμό δόμησης, κάλυψης, ύψους κτιρίου κλπ.
 • Στοιχεία επιτρεπόμενης δόμησης & κάλυψης.
 • Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος περιοχής.
 • Υπολογισμός χώρων στάθμευσης.

Μελέτη εφαρμογής: Τι είναι;

Η αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής συνιστά το σύνολο των σχεδίων κάθε έργου κατασκευής και, πιο συγκεκριμένα, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και τα χαρακτηριστικά τους, τις μεθόδους που θα εφαρμοστούν κατά την οικοδόμηση, καθώς και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Τι εξασφαλίζει η εκπόνηση μίας πλήρους αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής;

Κατά τις αρχιτεκτονικές μελέτες εφαρμογής στόχος είναι η κάλυψη όλων των τεχνικών, σχεδιαστικών και πρακτικών λεπτομερειών και διαδικασιών των κτιριακών έργων, ούτως ώστε να παραδοθεί ο άρτιος και βιώσιμος χώρος που έχει συμφωνηθεί. Υπάρχει συνεργασία ειδικών σχεδιαστών και μηχανικών της εταιρείας που αναλαμβάνει την εκπόνηση του έργου, οι οποίοι αναλυτικά και κατανοητά αποδίδουν τα στοιχεία της μελέτης. Η καλή συνεργασία εξασφαλίζεται και με τον καθορισμό ενός υπευθύνου του έργου, ο οποίος συντονίζει όλους τους εμπλεκόμενους και ενημερώνει σχετικά τον μελλοντικό ιδιοκτήτη του χώρου ή αναθέτη του έργου.

Μελέτη εφαρμογής & προϋποθέσεις

Κάθε αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής έχει σημασία να εκπονείται από προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες αρχιτέκτονες ή και πολιτικούς μηχανικούς, οι οποίοι γνωρίζουν σε βάθος τόσο την επιστήμη τους, όσο και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. 

Επιπλέον, όμως, όσοι αναλαμβάνουν την ανάπτυξη μίας μελέτης εφαρμογής πρέπει και να έχουν σχετική εμπειρία που οδηγεί σε πιο ποιοτικά αποτελέσματα.

Η αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής αναλύεται στις παρακάτω φάσεις:

 

 1. Αναλυτικός σχεδιασμός (σχέδια με κατόψεις, τομές & όψεις)
 2. Τεχνικές προδιαγραφές
 3. Χρονοδιάγραμμα

Ηλικία κτιρίου & Σχέδια αρχιτεκτονικής μελέτης

 Σε κάθε έργο που η AsT Constructions & Design αναλαμβάνει, φροντίζει να παρακολουθεί όχι μόνο κάθε στάδιο προς τη δημιουργία ενός κτιρίου ή ενός σπιτιού, μέσα από ένα τεχνοκρατικό πρίσμα: στόχος μας δεν είναι μόνο να παρουσιάσουμε το τέλειο διάγραμμα κάλυψης και τις αψεγάδιαστες κατόψεις, τομές και όψεις· επιπλέον, είναι αρχή της εταιρείας μας, στην κάθε κατασκευή που αναλαμβάνουμε, να διακρίνουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν και που θα ζήσουν μέσα σε αυτό, αλλά και το πώς θα καλυφθούν με τον καλύτερο τρόπο. 

 Επίσης, αξιολογούμε την ηλικία των ήδη υπαρχόντων κτιρίων και κατοικιών που καλούμαστε να αναμορφώσουμε και θα το κάνουμε ενδυναμώνοντάς τα και δίνοντάς τους τη βέλτιστη, φρέσκια μορφή που τους αξίζει.

Αρχιτεκτονική μελέτη & στάδια

Αρχιτεκτονική μελέτη & σχέδια

Αυτό το “κομμάτι”, κατά την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου, του γραφείου ή του σπιτιού μας, περιλαμβάνει το λεπτομερή και αναλυτικό σχεδιασμό εργασιών, όπως είναι οι όψεις και κατόψεις των δωματίων, η καταγραφή λεπτομερειών των χώρων, όπως στοιχεία των δαπέδων, εργασίες τοιχοποιίας και ξυλουργικής κλπ. Τα σχέδια αποδίδονται σε δύο και σε τρεις διαστάσεις (2D & 3D), με σκοπό τη βέλτιστη απεικόνιση και κατανόηση και από τους πελάτες.

Αρχιτεκτονικά σχέδια

 • Διάταξη περιβάλλοντος χώρου σε κλίμακα 1/50 ή 1/100 ή 1/200
 • Διάγραμμα εκσκαφών σε κλίμακα 1/50 ή 1/100
 • Κατόψεις, όψεις & τομές σε κλίμακα 1/50

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

 • Τομή σε οπτοπλινθοδομές (& με ηχομόνωση)
 • Τομή σε ξηρά δόμηση (Τοιχοποιίας διπλής, επένδυσης, ψευδοροφής, κρυφών φωτισμών)
 • Τομή σε θερμομόνωση δοκών – υποστυλωμάτων
 • Τομή σε θερμομόνωση – υγρομόνωση υπογείων & δωμάτων
 • Τομή δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 • Τομή σε υγρομόνωση τοιχείων υπογείων και θεμελιώσεων
 • Τομή σε επιστρώσεις δαπέδων
 • Όψη και κάτοψη επικαλύψεων
 • Τομή σε επιστρώσεις δαπέδων κλιμακοστασίων και πλατύσκαλων
 • Τομή σε επιστρώσεις δαπέδων εξωστών και βεραντών
 • Τομή σε δάπεδα υπογείων αποθηκών και μηχανοστασίων
 • Κάτοψη, όψη και τομή ερμαρίων υπνοδωματίων, κουζινών, λουτρών & πάγκων

Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια

 • Διάταξη ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων περιβάλλοντος χώρου σε κλίμακα 1/50 ή 1/100 ή 1/200
 • Άνωση οροφής φωτιστικών σωμάτων σε κλίμακα 1/50
 • Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου σε κλίμακα 1/50 ή 1/100

Αρχιτεκτονική μελέτη & τεχνικές προδιαγραφές

Τα έπιπλα δεν αφορούν μόνο στον εσωτερικό χώρο: και ως προς τη διακόσμηση εξωτερικού χώρου υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις για έπιπλα (κλασικά, ρομαντικού ύφους ή στυλ ethnic κλπ.). Επιλέξτε αυτά που σας ταιριάζουν!

Μελέτη αρχιτεκτονικών έργων & χρονικός προγραμματισμός

Εκτός από το σχεδιασμό του κάθε κτιρίου ή άλλου χώρου που αναλαμβάνει η υπεύθυνη εταιρεία κατασκευής, μεγάλο βάρος πρέπει να δοθεί και στο σωστό χρονικό προγραμματισμό, προκειμένου να παραδοθεί το κάθε έργο εγκαίρως. Κατά συνέπεια, χρήσιμο είναι να συνταχθεί το συντομότερο δυνατόν ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που να περιγράφει όχι μόνο την κάθε εργασία σχεδιασμού, καθώς και την κάθε τεχνική εργασία, αλλά και την υπεύθυνη επιβεβαίωση των χρόνων που αφορούν στην προμήθεια κάθε υλικού των χώρων προς οικοδόμηση ή αναμόρφωση. 

 

Η οργανωμένη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής μελέτης θα οδηγήσει με…. μαθηματική ακρίβεια στο χώρο που ονειρεύεστε!

Ψαχνετε για ανακαίνηση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου?

Επικοινωνήστε μαζί μας

Shopping Cart