Κατασκευές & Ανακαινίσεις Αθανάσιος Τριαντάφυλλος
 • 211 11 95 501
 • info@astriantafillos.gr
 • Αγ. Γλυκερίας 1, Γαλάτσι, ΤΚ 11147

Ενεργειακό Πιστοποιητικό ΠΕΑ

Ενεργειακό πιστοποιητικό – Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α): Περιγραφή

Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τί είναι

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) αποτελεί έγγραφο, το οποίο περιγράφει και αντικατοπτρίζει την ενεργειακή κατάταξη κάθε κτιρίου ή κτιριακής μονάδας (κτιριακές μονάδες θεωρούνται τα διαμερίσματα, οι όροφοι ή κάθε τμήμα ενός κτιρίου που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί, προκειμένου να έχουν αυτόνομη χρήση). Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου αποσκοπεί στο να αποκτούν οι ιδιοκτήτες, καθώς και οι ενοικιαστές του χώρου μία εξειδικευμένη ενημέρωση, όσον αφορά στην ενεργειακή απόδοση του ακινήτου. Το ενεργειακό πιστοποιητικό παρέχεται από ειδικό πιστοποιημένο μηχανικό και μπορεί να εκδοθεί μετά από επί τόπου αυτοψία. Στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης καταγράφεται το πόση ενέργεια αναλώνεται, σε ετήσια βάση, στις κτιριακές μονάδες για κλιματισμό, θέρμανση, φωτισμό και ζεστό νερό. Ουσιαστικά, το ενεργειακό πιστοποιητικό συνιστά ένα ψηφιακό φάκελο, όπου περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και οι σχετικές πληροφορίες σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου ή κτιρίου.

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ: Πού χρειάζεται;

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ: Πού χρειάζεται;

Κάθε κτίριο και κάθε εκδοχή κτιριακής μονάδας θα πρέπει να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις ελάχιστες απαιτήσεις της ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται υποχρεωτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις ακινήτου (καταστήματος, κτιρίου ή διαμερίσματος):

 1. Σε μεταβίβαση ακινήτου, ως προϋπόθεση για την υπογραφή οριστικών συμβολαίων.
 2. Σε μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να υποβληθεί η μίσθωση στην Εφορία.
 3. Σε κάθε ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.
 4. Σε κάθε πώληση κτιρίου ή τμήματός του.
 5. Στο πλαίσιο της ένταξης κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».
 6. Για την ανάρτηση αγγελίας (έντυπης ή ηλεκτρονικής) για πώληση ή ενοικίαση κτιρίου, προκειμένου να αναγραφεί η ενεργειακή κατηγορία μέσα στο κείμενο της αγγελίας.
 7. Με το πέρας των εργασιών της κατασκευής κάθε νέου κτιρίου.
 8. Στην ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου.
 9. Σε κάθε κτίριο του δημόσιου τομέα.

Επίσης, απαιτείται η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού στην περίπτωση κτιριακής μονάδας με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από 50 τετραγωνικά μέτρα.
 • Ενεργειακό πιστοποιητικό: Σε κάθε μίσθωση ακινήτου H4

Ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης πρέπει να εκδίδεται, στο πλαίσιο μίσθωσης ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, άνω των 50 τετραγωνικών μέτρων. Εξαιρούνται οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και οι αποθήκες. Η έκδοση ΠΕΑ, κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας, βραχυχρόνιας ή άλλου τύπου μίσθωσης, μπορεί να επιβεβαιωθεί με την καταχώριση των στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας στη διαδικτυακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς ότι, κατά τη διαδικασία μίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, επιδεικνύεται επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ από τον ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή και παραδίδεται στο νέο ενοικιαστή. Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η ενημέρωση των στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας, αλλά και της ενεργειακής κατάταξης το κτιρίου προς τον νέο ένοικο.

 

 • Ενεργειακό πιστοποιητικό & κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου H4

Όπως κατά τη μίσθωση, με τον ίδιο τρόπο και κατά την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου, υποχρεούται κάθε πωλητής να ενημερώνει τους νέους αγοραστές σχετικά με την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου ο πωλητής του ακινήτου υποχρεούται να επιδείξει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή αντίγραφό του, το οποίο παραδίδεται στο νέο αγοραστή. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για πώληση κτιρίου ή τμήματος κτιρίου εμβαδού που υπερβαίνει τα 50 τετραγωνικά μέτρα (εξαιρούνται οι αποθηκευτικοί χώροι και οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων).

 

 • Ενεργειακό πιστοποιητικό & Συμβόλαιο H4

 Στην περίπτωση πώλησης ή αγοράς κάποιου ακινήτου, θα πραγματοποιηθούν παγιωμένες διαδικασίες και σε κάποιες από αυτές υπάρχει και η συμβολή συμβολαιογράφου. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Έτσι, ο αρμόδιος συμβολαιογράφος για την κατάρτιση της κάθε πράξης πώλησης ή και αγοράς ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας θα φροντίσει να αναφέρει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. 

 Επιπλέον, σε κάθε μίσθωση ακινήτου ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της ιστοσελίδας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Είναι, λοιπόν, επιβεβλημένη διαδικασία η δήλωση του αριθμού πρωτοκόλλου του Π.Ε.Α., καθώς και η συμπλήρωση στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται.

 Με βάση τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχει η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, δεδομένου ότι είναι απαραίτητος για τη μεταβίβαση ακινήτου ο αριθμός πρωτοκόλλου που πρέπει να αναγράφεται στα κατάλληλα επίσημα έγγραφα και στα αντίστοιχα σημεία των κρατικών υπηρεσιών (ηλεκτρονικές εφαρμογές κλπ.). 

              

 

 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου H4

Στην περίπτωση της αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, οι κανόνες που σχετίζονται με την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών διαφοροποιούνται σε σχέση με τα παραπάνω. Ειδικότερα, αναφερόμαστε σε κάποια συγκεκριμένα είδη κτιρίων:

 1. Περιπτώσεις κτιρίων μεικτής χρήσης (σχετίζονται με παραπάνω από μία χρήσεις): η αναγκαιότητα για έκδοση ΠΕΑ εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε χρήση από τους ενεργειακούς επιθεωρητές.
 2. Σε περιπτώσεις οργανισμού κτιρίων, όπου υπάρχουν περισσότερες από μία χρήσεις, αποσκοπώντας σε μία βασική χρήση (λ.χ. εστιατόριο μέσα σε νοσοκομείο, καντίνα μέσα σε θέατρο κλπ.). 
 3. Εφόσον στην περίπτωση του κτιρίου υπάρχει μία ενιαία χρήση, δεν είναι υποχρεωτικό το να εκδοθεί ενεργειακό πιστοποιητικό για κάθε μία από τις επιμέρους κτιριακές μονάδες. 
 4. Σε κάποιες περιπτώσεις κτιρίων, όπως για παράδειγμα σε πολυκατοικίες, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης όλου του κτιρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε επιμέρους διαμέρισμα.

Ενεργειακή απόδοση

 • Η ενεργειακή απόδοση σχετίζεται με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά κτιριακή μονάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης επί της ουσίας μας δείχνει το τί συμβαίνει σε ένα χώρο και το ποιες είναι οι ανάγκες ως προς την ψύξη και τη θέρμανση.

Ενεργειακή κατάταξη

 • Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη κάθε κτίσματος ή κτιριακής μονάδας. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει η ίδια ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά κτίριο ή ανά διαμέρισμα ή επαγγελματικό ή άλλου τύπου χώρο, το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται η κατηγορία της ενεργειακής κατάταξης, με βάση την οποία αξιολογείται το κάθε ακίνητο. Η τελική χρήση της ενέργειας του ακινήτου υπολογίζεται με βάση την εκτίμηση κάποιου ειδικού ενεργειακού επιθεωρητή. Ας σημειωθεί επίσης ότι, στις περιπτώσεις ριζικής ανακαίνισης κτιριακών μονάδων, η συνολική κατανάλωση θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Ενεργειακή κατηγορία

 • Σε συνέχεια της ενεργειακής επιθεώρησης, κάθε ακίνητο κατατάσσεται σε μία ενεργειακή κλάση, δηλαδή σε μία κατηγορία. Πρόκειται για διαβαθμίσεις από το Α, που ισοδυναμεί με τη χαμηλή κατανάλωση, μέχρι το Η, που ισοδυναμεί με την υψηλή κατανάλωση. Οι ενεργειακές κατηγορίες αναφέρονται παρακάτω:

  • Α+ (βέλτιστη ενεργειακή κλάση)
  • Α
  • Β+
  • Β
  • Γ
  • Δ
  • Ε
  • Ζ
  • Η

  Προκειμένου να τοποθετηθεί ένα ακίνητο σε μία ενεργειακή κατηγορία, τα στοιχεία του συγκρίνονται μέσω ειδικών προγραμμάτων με το θεωρητικά ιδεατό αντίστοιχο ακίνητο της ίδιας επιφάνειας και των όμοιων αναγκών σε ενέργεια. Ενδεικτικά, συγκρίνεται η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας της κτιριακής μονάδας με το αντίστοιχο πρότυπο και, με αυτό τον τρόπο, διαμορφώνονται οι επισημάνσεις που αναφέρονται στο έγγραφο Π.Ε.Α.

Ενεργειακή επιθεώρηση

 • Για να καταλήξουμε σε έκδοση του πιστοποιητικού Π.Ε.Α. θα πρέπει να προηγηθεί αξιολόγηση του ακινήτου, την οποία διενεργεί κάποιος πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής. Με την ολοκλήρωση της ενεργειακής επιθεώρησης, στο πιστοποιητικό που θα εκδοθεί θα αναφέρονται τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η συνολική κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια βάση και η τελική χρήση, οι κατ’ εκτίμηση και οι πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και οι συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της κτιριακής μονάδας.

Ενεργειακό πιστοποιητικό & η συμβολή του ενεργειακού επιθεωρητή

 •  Ένα ενεργειακό πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί μόνο από εξειδικευμένους ελεγκτές και αυτοί είναι αποκλειστικά οι πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές και μηχανικοί. Τα προσόντα που απαιτούνται προκειμένου να μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει μία ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζονται από το Υπουργείο Ενέργειας.

   Μέσα στην ευθύνη των ελέγχων του ενεργειακού επιθεωρητή είναι και το να ελέγξει τα συστήματα θέρμανσης κτιρίων, όπως μονάδες παραγωγής θερμότητας, σύστημα ελέγχου θερμότητας, κυκλοφορητές, λέβητες κλπ. Τα συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος από 20 έως και 100 kW ελέγχονται τουλάχιστον κάθε 5 έτη, ενώ τα συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος ανώτερης των 100 kW, εφόσον θερμαίνονται με αέριο καύσιμο, ελέγχονται τουλάχιστον κάθε 4 έτη. Επιπλέον, σε κάθε κτίριο πραγματοποιείται επιθεώρηση τμημάτων των εγκαταστάσεων κλιματισμού (αντλίες θερμότητας, ψύκτες, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, κυκλοφορητές, σύστημα ελέγχου κλπ.) συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης από 12 kW, τουλάχιστον κάθε 5 έτη. 

   Η συμβολή του ενεργειακού επιθεωρητή, κατά την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, είναι καθοριστική, δεδομένου ότι έχει την απαιτούμενη κατάρτιση και τεχνογνωσία, προκειμένου να προβεί σε σωστές εκτιμήσεις, αλλά και να καταλήξει, με βάση τα πραγματικά δεδομένα του ακινήτου (όπως ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, ηλικία, προσανατολισμός, υλικά κατασκευής), στον υπολογισμό των πιθανών θερμικών απωλειών και στη συνιστώμενη βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας.   

Ενεργειακή αναβάθμιση

 • Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, διαπιστώνεται η ανάγκη για ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό δε συνεπάγεται κάποιο πρόστιμο. Αντίθετα, στην περίπτωση που κανείς επιδιώκει την επιδότηση του προγράμματος της Εξοικονόμησης κατ’ οίκον, η πιστοποίηση της ανάγκης της ενεργειακής αναβάθμισης συνεπάγεται την επιτυχή αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Πάντως, εφόσον εκτιμηθεί ότι χρειάζεται βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, αξίζει οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι του ακινήτου να μπουν σε αυτή τη διαδικασία που θα οδηγήσει και στην εξοικονόμηση χρημάτων. Επιπλέον, θα εξαλειφθούν προβλήματα όπως η ελλιπής θερμομονωτική ικανότητα του χώρου και η υγρασία, με αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα ζωής.    

Απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

  • Αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων.
  • Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.
  • Οικοδομική άδεια  (αντίγραφο, προαιρετικό για κατασκευές πριν το 1983, αλλά υποχρεωτικό για μετά το 1983).
  • Αριθμός κτηματολογίου ή Κ.Α.Ε.Κ. ( Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου ).
  • Κάτοψη του χώρου όπου θα επιθεωρηθεί και θα εκδοθεί το ενεργειακό πιστοποιητικό.
  • Το συμβόλαιο του ακινήτου ή δήλωση Ε9.
  • Αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση).
  • Πίνακας Κατανομής Δαπανών (για ακίνητα κατασκευής μετά το 1983).
  • Στοιχεία ιδιοκτήτη (Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Διεύθυνση, Δ.Ο.Υ., Τηλέφωνο).
  • Ιδιότητα ατόμου που υποβάλλει την αίτηση (Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής / Ενοικιαστής / Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ.).

  Προαιρετικά:

  • Τίτλος ιδιοκτησίας
  • Φύλλο συντήρησης λέβητα
  • Μελέτη Θερμομόνωσης 
  • Λογαριασμός ΔΕΗ ή φυσικού αερίου

  Για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης θα δοθούν, επίσης, τα βασικά στοιχεία του ακινήτου:

  • Οδός & αριθμός, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας
  • Αριθμός Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α3)
  • Τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
  • Έτος ολοκλήρωσης της κατασκευής
  • Αιτία για έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού (λ.χ.: πώληση, ενοικίαση κλπ.)

Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης εκ νέου

 • Κάθε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης έχει ισχύ για 10 χρόνια και στη συνέχεια πρέπει να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό. Εφόσον, όμως, σε κάποιο κτίριο ή διαμέρισμα ή σε γραφείο ή άλλου τύπου χώρο πραγματοποιηθεί ριζική ανακαίνιση πριν περάσουν 10 έτη, προβλέπεται η έκδοση νέου πιστοποιητικού, στο πλαίσιο της ανακαίνισης, αφού ολοκληρωθούν όλες οι μετατροπές και οι εργασίες. Δεδομένου ότι κάθε πιστοποιητικό Π.Ε.Α. αναφέρεται στο ακίνητο και όχι στον ιδιοκτήτη, εφόσον αλλάξει η ιδιοκτησία, δε χρειάζεται και να προβούμε σε έκδοση νέου πιστοποιητικού.

Έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης & διαδικασία υποβολής

 • Προκειμένου να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, η διαδικασία είναι η εξής:

  1. Ανάθεση ενεργειακής επιθεώρησης σε πιστοποιημένο επιθεωρητή.
  2. Ενημέρωση ιδιοκτήτη / διαχειριστή σχετικά με απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα για τη διενέργεια της επιθεώρησης (αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου, σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.ά.).
  3. Παράδοση των απαραίτητων στοιχείων των εγκαταστάσεων του κτιρίου στον ενεργειακό επιθεωρητή.
  4. Εξασφάλιση (από τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές) της πρόσβασης του επιθεωρητή στους κοινόχρηστους ή και ιδιόκτητους χώρους προς επιθεώρηση.
  5. Καταχώριση γενικών στοιχείων ακινήτου σε ιστοσελίδα ειδικής υπηρεσίας & λήψη αριθμού πρωτοκόλλου Π.Ε.Α.
  6. Επιθεώρηση κτιρίου & συλλογή στοιχείων.
  7. Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης & κατάταξη κτιρίου υπό εξέταση, μέσω ειδικού λογισμικού.
  8. Ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων στην Ε.Υ.Ε.Π.Ε.Ν. & έκδοση πιστοποιητικού Π.Ε.Α.
  9. Παράδοση πιστοποιητικού Π.Ε.Α. στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή, υπογεγραμμένου από τον ενεργειακό επιθεωρητή.

  Καταγραφή συστάσεων από τον ειδικό επιθεωρητή, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Ψαχνετε για ανακαίνηση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου?

Επικοινωνήστε μαζί μας

Shopping Cart