Κατασκευές & Ανακαινίσεις Αθανάσιος Τριαντάφυλλος
 • 211 11 95 501
 • info@astriantafillos.gr
 • Αγ. Γλυκερίας 1, Γαλάτσι, ΤΚ 11147

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου ΔΕΔΔΗΕ

Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου – πιστοποιητικό ΔΕΗ: Τι είναι;

Τι είναι το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ΔΕΔΔΗΕ

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου αποτελεί ένα έγγραφο που απαιτείται για κάθε οικία ή άλλου τύπου χώρο που διαθέτει ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Εκδίδεται, αφού πραγματοποιηθεί έλεγχος στο οίκημα από (διπλωματούχο) ηλεκτρολόγο (η έκδοση του πιστοποιητικού προϋποθέτει τον έλεγχο από ηλεκτρολόγο) και, με αυτό τον τρόπο, επιβεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση.

Πότε είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ;

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ: Πού χρειάζεται;

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου απαιτείται από τη ΔΕΔΔΗΕ και πρέπει να εκδίδεται για κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Στην αρχική Ηλεκτροδότηση
 • Σε  επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος
 • Στην αλλαγή ονόματος για τη ΔΕΗ
 • Σε μίσθωση ακινήτου
 • Σε μεταβίβαση ακινήτου
 • Ολοκλήρωση οποιασδήποτε μορφής εργασίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης, εγκατάσταση φούρνου, κλιματιστικού, αντικατάσταση πίνακα διανομής, ρελέ ή διακοπτών)
 • Σε αίτηση για νυχτερινό ρεύμα ή για κοινωνικό τιμολόγιο
 • Τροποποίηση ισχύος ή αύξηση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
 • Ανέγερση οικοδομής κτιρίου

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση & από ποιον πραγματοποιείται ο έλεγχος

 • Ο έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της έκδοσης πιστοποιητικού ΔΕΗ, χρειάζεται να γίνει από ηλεκτρολόγο με συγκεκριμένες προδιαγραφές και εμπειρία (ηλεκτρολόγο μηχανικό κλπ.). Κατά τη διάρκεια του ελέγχου για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ, διαπιστώνεται κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας (ειδικά σε χώρους με εύφλεκτα υλικά) ή κατά πόσο έχει υπάρξει υπερφόρτωση ηλεκτρικού ρεύματος στον πίνακα και στο γενικότερο εξοπλισμό σας. Επίσης, ελέγχονται τα ρελέ, οι καλωδιώσεις και ο σταθερός ηλεκτρικός εξοπλισμός, αλλά και το ζήτημα της έλλειψης γείωσης, πριν την έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Τι περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ΔΕΗ που εκδίδεται από ηλεκτρολόγο

 • Πριν την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ, απαιτείται να γίνουν οι εξής έλεγχοι:

  • Εξέταση του ηλεκτρολογικού πίνακα
  • Εξέταση του ρελέ διαρροής
  • Έλεγχος παροχής ρεύματος
  • Έλεγχος για ύπαρξη επαρκούς γείωσης 

   

  Στη συνέχεια και μόνο εφόσον δε διαπιστωθεί κάποια βλάβη ή πρόβλημα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, μπορεί να εκδοθεί το πιστοποιητικό ΔΕΗ, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:

   

  1. Έκθεση δεδομένων ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης).
  2. Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου.
  3. Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ hd 384 ή κατά ΚΕΗΕ.
  4. Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικού πίνακα και ηλεκτρικής εγκατάστασης.
  5. Μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα εγκατάστασης

Είναι πραγματικά απαραίτητο ένα πιστοποιητικό ΔΕΗ από ηλεκτρολόγο που θα κάνει έλεγχο;

Πιστοποιητικό ΔΕΗ: Τυπική διαδικασία ή ουσιαστικός έλεγχος;

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ ή, πιο συγκεκριμένα, το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που απαιτείται από τη ΔΕΔΔΗΕ, δεν είναι ένα έγγραφο με τυπικό χαρακτήρα. Η έκδοσή του δεν είναι απλά αναγκαστική κίνηση· είναι απαραίτητη, κυρίως για λόγους ασφάλειας. Ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε όλες τις περιπτώσεις κτισμάτων, είτε πρόκειται για οικίες, είτε για επαγγελματικούς χώρους και βέβαια για χώρους με εύφλεκτα υλικά (αποθήκες κλπ.) εξασφαλίζει τις ομαλές συνθήκες ζωής των ενοίκων ή και των παρευρισκόμενων. Τα πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου επιβάλλεται να εκδίδονται μόνο εφόσον έχουν γίνει επιμελώς οι προβλεπόμενες επιθεωρήσεις και ειδικές μετρήσεις.

Γιατί είναι σημαντικός ο ηλεκτρολογικός έλεγχος;

Το κάθε πιστοποιητικό ΔΕΗ και η έκδοσή του έχουν μεγάλη σημασία, καθώς αντικατοπτρίζουν την καλή κατάσταση της ηλεκτρολογικής μας εγκατάστασης. Αυτό δεν είναι δεδομένο: αφενός στο πέρασμα του χρόνου μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση ταλαιπωρείται και χρειάζεται συντήρηση. Αφετέρου, στο παρελθόν υιοθετούνταν παρωχημένες μέθοδοι γείωσης που, για παράδειγμα, στηρίζονταν στις σωληνώσεις ύδρευσης του νερού των κτισμάτων. Αυτό πλέον απαγορεύεται από τη ΔΕΔΔΗΕ και κατά την έκδοση του ένα πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου πρέπει να εκδίδεται με βάση τη νέα τεχνογνωσία και νομοθεσία. Ο ρόλος του πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου είναι, βασικά, να μας περιβάλλει με… ασφάλεια.

Ποιος ο λόγος που απαιτείται πιστοποιητικό ΔΕΗ ηλεκτρολογικής εγκατάστασης;

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ή αλλιώς ΔΕΔΔΗΕ (με την παλαιότερη ονομασία ΔΕΗ) έχει ως αρμοδιότητα και ως στόχο να επιβεβαιώνει τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ελληνικών κτισμάτων. Η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου αποτελεί το μόνο τρόπο ελέγχου των παραπάνω προδιαγραφών λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και της εύρυθμης παροχής ρεύματος.

Πιστοποιητικό ΔΕΗ & κάθε πότε απαιτείται η έκδοση του πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ, όπως εύκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό, προβλέπεται να ανανεώνεται. Η έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ, λοιπόν, έχει συγκεκριμένη διάρκεια για λόγους ασφαλείας. Ανάλογα με τον τύπο κτίσματος, όπου ενδιαφέρει να πραγματοποιηθεί έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ, προβλέπεται και αντίστοιχη διάρκεια της ισχύος του εγγράφου. 

 • Για κατοικίες έχει διάρκεια 14 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους έχει διάρκεια 7 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, έχει διάρκεια 2 χρόνια.
 • Για χώρους ψυχαγωγίας, επαγγελματικές υπαίθριες εγκαταστάσεις και χώρους όπου συγκεντρώνεται μαζικά κοινό απαιτείται η έκδοση του ΥΔΕ κάθε χρόνο.

Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου & δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού

Όταν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε έκδοση ενός πιστοποιητικού ΔΕΗ μετά από έλεγχο ηλεκτρολόγου, προβλέπεται να υποβληθούν κάποια δικαιολογητικά. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται παρακάτω:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου. 
 2. Πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης (κατά ΕΛΟΤ). 
 3. Έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 
 4. Σχέδια κάτοψης της ηλεκτρικής εγκατάστασης και του ηλεκτρικού πίνακα. 
 5. Το μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρολογικού πίνακα της εγκατάστασης. 

Τι συμβαίνει εάν παρέλθει ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού ΔΕΗ;

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου που σας αφορά η διάρκεια που έχει ένα πιστοποιητικό ΔΕΗ μπορεί 2 χρόνια, 7 χρόνια, 14 χρόνια κλπ. Ανάλογα με τις περιπτώσεις των κτισμάτων και τη χρήση τους, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά είναι απαραίτητο να ανανεώνονται, οπότε εφόσον λήξει η ισχύς τους η ΔΕΔΔΗΕ στέλνει ειδοποιητήριο στον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Πώς επιβεβαιώνουμε ότι είναι σε ισχύ το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, από τον οποίο έγινε έλεγχος

Εφόσον ολοκληρώθηκε η διαδικασία που αφορά στο πιστοποιητικό ΔΕΗ και την έκδοση του, υπάρχει η δυνατότητα να επιβεβαιώσετε κατά πόσο έχει τεθεί σε λειτουργία και είναι σε ισχύ. Αρκεί να μπείτε στην επίσημη εφαρμογή ΔΕΔΔΗΕ και να συμπληρώσετε τον αριθμό παροχής. Άμεσα θα έχετε την επιβεβαίωση της παρούσας κατάστασης του πιστοποιητικού ΔΕΗ που σας ενδιαφέρει, καθώς και πότε χρειάζεται να ανανεώσετε το πιστοποιητικό ΔΕΗ.

Πώς καθορίζεται το πόσο κοστίζει ένα πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου;

Όσον αφορά στα πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου της ΔΕΗ, το κόστος καθορίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη και κάποια επιπλέον δεδομένα, όπως τον αριθμό των ηλεκτρολογικών πινάκων, καταλήγουμε στο πόσο θα κοστίσει η έκδοση του πιστοποιητικού.

Αλλαγή ονόματος ΔΕΗ

Πότε είναι απαραίτητη η αλλαγή ονόματος ΔΕΗ & διαδικασία

Μία συχνή περίπτωση κατά την οποία είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου είναι η αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ. Δεδομένου ότι το όνομα όπου εκδίδονται οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να αντιστοιχεί στο άτομο που κατοικεί στο ακίνητο κατά τη συγκεκριμένη περίοδο έκδοσης του κάθε λογαριασμού, εφόσον κανείς εγκαινιάζει το νέο του σπίτι ή μπαίνει ως νέος ενοικιαστής, θα πρέπει να αλλάζει το στοιχείο του ονόματος στη φόρμα του λογαριασμού. Προϋπόθεση για αυτό είναι η έκδοση του πιστοποιητικού, για τη νέα σύμβαση προμήθειας ρεύματος.

Αλλαγή ονόματος ΔΕΗ & δικαιολογητικά

Προκειμένου να προχωρήσουμε σε αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της ΔΕΗ, θα πρέπει να προσκομίσουμε κάποια δικαιολογητικά. Παρακάτω αναφέρονται τα σχετικά δικαιολογητικά και έγγραφα:

 

 • Αριθμός παροχής ρεύματος.
 • Αστυνομική ταυτότητα.
 • Αποδεικτικό του ΑΦΜ (με επίδειξη επίσημου εγγράφου που αποδεικνύει το ΑΦΜ).

Πότε είναι απαραίτητη η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου;

Στο πλαίσιο βελτίωσης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της μείωσης του κινδύνου ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιών από ηλεκτρολογικά αίτια, η ΔΕΔΔΗΕ έχει καθιερώσει ως μόνο αποδεκτό επίσημο έγγραφο, με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, την Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.

Έτσι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια βλάβη, κακοτεχνία ή σφάλμα σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, πρέπει να υπάρξει αποκατάσταση, με βάση το πρωτόκολλο ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ hd. Στο πλαίσιο της περιχαράκωσης της ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κάθε περιοχής, έχει επιβληθεί ο αρχικός έλεγχος, καθώς και ο τακτικός επανέλεγχος, σύμφωνα με τις οδηγίες του συγκεκριμένου προτύπου.

Η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις: Η3

 • Ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής.
 • Με την ολοκλήρωση κατασκευής ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν τη λειτουργία της.
 • Με την τροποποίηση εγκατάστασης και πριν τεθεί σε λειτουργία.
 • Τακτικός επανέλεγχος.    

Σχέδιο ηλεκτρολόγου

Εφόσον είστε σε διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου ΔΕΔΔΗΕ, πιθανότατα να χρειαστείτε ένα σχέδιο ηλεκτρολόγου. Το σχέδιο ηλεκτρολόγου είναι απαραίτητο, προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό. Υπάρχουν 3 είδη σχεδίων, τα οποία μπορούν να παρασχεθούν αποκλειστικά από ηλεκτρολόγους μηχανικούς:

 1. Μονοφασικό σχέδιο
 2. Πολυγραμμικό σχέδιο
 3. Λειτουργικό σχέδιο

 Στις περισσότερες περιπτώσεις, το σχέδιο που χρειάζεται είναι το μονογραμμικό, συνοδευόμενο από μία κάτοψη του ηλεκτρολογικού πίνακα του χώρου.

Στην AsT Constructions & Design είμαστε στη διάθεσή σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για όλα τα δεδομένα που αφορούν στο πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ΔΕΔΔΗΕ και να ανταποκριθούμε σε όλες τις σχετικές ανάγκες σας.

Ψαχνετε για ανακαίνηση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου?

Επικοινωνήστε μαζί μας

Shopping Cart